Jdi na obsah Jdi na menu
 


Když je spolujezdcem pes..

2. 8. 2007

Když je spolujezdcem pes

Pes v autě je dnes zcela běžný obrázek. Pes nás doprovází na prázdniny i dovolené, na víkendy a leckdy i do práce. Víme, jak psa v autě zabezpečit, aby neublížil sobě ani ostatním?

Bezpečnost především

Už se stalo samozřejmostí, že na svých cestách v autech používáme bezpečnostní pásy pro sebe i pro své blízké. Stejně jako my jsou ohrožena i spolucestující zvířata, pokud nejsou žádným způsobem fixována na svých místech. Každé prudší zabrzdění nebo náraz při kolizi pak ohrozí zdraví zvířat padajících do prostoru mezi sedadly, pod brzdové pedály nebo prorážejících čelní sklo. A mnoho chovatelů přišlo o svá zvířata i při banálnějších nehodách, po kterých psi v panice prchají z místa nehody, vbíhají pod kola okolojedoucích aut nebo se – v lepším případě – nenávratně zabíhají.
Nezabezpečené zvíře samozřejmě neohrozí pouze sebe, ale také lidi v autě, které může pes při kolizi zranit vlastní vahou těla, nebo způsobením další dopravní nehody.

Co se může a co musí

Dopravní zákon vymezuje některé povinnosti majitele auta, které převáží zvíře. Tak například podle § 4 je "každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat", "řidič je povinen zajistit bezpečnost přepravované osoby nebo zvířete" (§ 5 odst. 1, písm. j), "řidič je povinen zabezpečit přepravované zvíře tak, aby neohrozilo řidiče a přepravované osoby” (§ 5 odst. 1, písm. k) a "při přepravě živých zvířat nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče, přepravovaných osob ani zvířat a ani bezpečnost provozu na pozemních komunikacích” (§ 52 odst. 5).


 

Co je to bezpečnost

To, co zákon nazývá bezpečností přepravovaného zvířete, nijak blíže nespecifikuje a je tedy vždy na konkrétním policistovi, úředníkovi při správním řízení nebo na soudci v rámci projednávání správní žaloby, jak individuálně posoudí, co se bezpečnou přepravou zvířat rozumí a co nikoli.
Pokud má řidič za to, že bezpečnost zvířete zajistil, avšak např. policista na místě s tím nesouhlasí a má v úmyslu uložit pokutu, je nutno odmítnout projednání věci na místě v blokovém řízení a nechat věc postoupit do správního řízení, kde bude možno uvést argumenty, který by rozporovaly stanovisko policisty.
Případné sankce za porušení shora uvedených ustanovení zahrnují toliko pokutu, a to na místě do 2 000 Kč, ve správním řízení od 1 500 do 2 500 Kč. Body se za tento typ přestupků neodečítají.

Zdravý rozum

V rámci bezpečné přepravy autem psa zabezpečíme pásy, sítí, mříží, přepravkou nebo některým z dalších bezpečnostních prostředků. Nezapomeňme ale na to, že v rámci bezpečné přepravy budeme používat i zdravý selský rozum: psa pokud možno autem nepřepravujeme v parném létě, za každého ročního období si na cestování se psem připravíme pitnou vodu, během jízdy mu zajistíme přívod čerstvého vzduchu a při delších vzdálenostech zastavujeme na krátké vyvenčení alespoň na parkovištích.
Většina psů pak nemá s cestováním problémy. Naopak, při prvních náznacích balení zostražití a hlídá si své pány, aby neodjeli bez něho.
Tak šťastnou cestu!

                                                         zdroj-planeta zvířat

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář